கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழக அரசின் சேவை பெறும் உரிமை சட்டத்தால் நிர்வாகம் சீர்படுமா?


தமிழக அரசின் சேவை பெறும் உரிமை சட்டத்தால் நிர்வாகம் சீர்படுமா?


vickramhx 23-Apr-2015 இறுதி நாள் : 30-Apr-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சீர்படும்

1 votes 50%

சீர்படாது

1 votes 50%

பணிச்சுமை அதிகரிக்கும்

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சீர்படும்

4 votes 40%

சீர்படாது

3 votes 30%

பணிச்சுமை அதிகரிக்கும்

3 votes 30%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே