கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்த வருடம் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதிக்கப்படுமா?


இந்த வருடம் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதிக்கப்படுமா?


Geeths 28-Dec-2016 இறுதி நாள் : 07-Jan-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அரசே அனுமதி வழங்கும்

7 votes 21%

தடை செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்டதுதான்

7 votes 21%

தடையை மீறி நடத்தப்படும்

19 votes 58%

வாசகர் தேர்வு

அரசே அனுமதி வழங்கும்

142 votes 32%

தடை செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்டதுதான்

38 votes 9%

தடையை மீறி நடத்தப்படும்

259 votes 59%

மேலே