கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வன்முறையில் முடிய என்ன காரணம்?


ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வன்முறையில் முடிய என்ன காரணம்?


Geeths 24-Jan-2017 இறுதி நாள் : 31-Jan-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தலைவனின்றி செயல்பட்ட மாணவர்கள்

3 votes 9%

ஒற்றுமையின்மை

0 votes 0%

அரசியல் சூழ்ச்சிகள்

26 votes 81%

சமூகவலைத்தளங்களில் பரவிய பொய்கள்

3 votes 9%

வாசகர் தேர்வு

தலைவனின்றி செயல்பட்ட மாணவர்கள்

33 votes 12%

ஒற்றுமையின்மை

13 votes 5%

அரசியல் சூழ்ச்சிகள்

216 votes 77%

சமூகவலைத்தளங்களில் பரவிய பொய்கள்

18 votes 6%

மேலே