கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சங்க கால புலவர்களில் யார் சிறந்தவர்?


சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த கீழ்கண்ட புலவர்களில் யார் சிறந்தவர்?


raghul kalaiyarasan 11-Feb-2017 இறுதி நாள் : 17-Feb-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஒட்டக்கூத்தர்

7 votes 25%

கம்பர்

13 votes 46%

ஒளவையார்

7 votes 25%

கபிலர்

1 votes 4%

வாசகர் தேர்வு

ஒட்டக்கூத்தர்

77 votes 24%

கம்பர்

120 votes 38%

ஒளவையார்

106 votes 33%

கபிலர்

17 votes 5%


மேலே