கடவுள் படங்களின் விமர்சனங்கள்

(தமிழ் சினிமா விமர்சனம்)


மீண்டும் அம்மன்

இயக்குனர் கோடி ராமகிருஷ்ணா இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள படம் தான், மீண்டும் ........

மதிப்பீடு :

சேர்த்த நாள்: 27-Jun-14
வெளியீட்டு நாள்: 27-Jun-14
மதிப்பிட்டவர்கள்: 0
கருத்துகள்: 0
நடிகர்: மது,  ரிச்சர்ட்
நடிகை: பானுப்ரியா,  குட்டி ராதிகா,  நாகமணி,  ஜெய்வாணி
பிரிவுகள்: கடவுள்,  மீண்டும் அம்மன்,  இந்து,  தெய்வம்

இயேசு

yesu son of the god என்ற ஆங்கில திரைப்படத்தை ........

மதிப்பீடு :

சேர்த்த நாள்: 26-Apr-14
வெளியீட்டு நாள்: 25-Apr-14
மதிப்பிட்டவர்கள்: 1
கருத்துகள்: 0
நடிகர்: டியோகோ மோர்கடோ,  டார்வின் சாவ்
நடிகை: ரோமா டௌனி
பிரிவுகள்: இயேசு,  கிறிஸ்துவர்,  கடவுள்

கடவுள் தமிழ் சினிமா விமர்சனம் at Eluthu.com


மேலே