விளக்கு நமக்கு எத்தனை வண்ணமாக உதவி செய்கிறது - கிருபானந்த வாரியார்

விளக்கு நமக்கு எத்தனை வண்ணமாக உதவி

விளக்கு நமக்கு எத்தனை வண்ணமாக உதவி
ஆசிரியர் : கிருபானந்த வாரியார்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

விளக்கு நமக்கு எத்தனை வண்ணமாக உதவி செய்கிறது என்பதை நாம் அது இல்லாதபோதுதான் உணர முடியும். தாய் நம்மை எப்படியெல்லாம் வளர்க்கின்றாள் என்பதை தாய் இல்லாத போதுதானே உணர முடிகிறது.

கிருபானந்த வாரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே