அறிவாளி பணிவாகப் பேசுதல் வேண்டும். அர்த்தமற்ற சொற்களால் -

அறிவாளி பணிவாகப் பேசுதல் வேண்டும் அர்த்தமற்ற

அறிவாளி பணிவாகப் பேசுதல் வேண்டும் அர்த்தமற்ற
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அறிவாளி பணிவாகப் பேசுதல் வேண்டும். அர்த்தமற்ற சொற்களால் ஆக்கப்பட்ட ஆயிரம் பேச்சைவிட அர்த்தமுள்ள ஒரே சொல் மேலானது.

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Pechu Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே