��������������� கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தமிழர்களுக்கு தமிழ் பற்று இல்லை

93%

வெளி மாநில நடிகர்கள் மீது உள்ள மோகம்

7%

பணம் போட்டவர்கள் குறை கூறுவார்கள் என நினைப்பது

0%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

29%

நன்று

21%

பரவாயில்லை

11%

ஒரு முறை பார்க்கலாம்

11%

மொக்கை

29%

உங்கள் கருத்து

ஒரு திரைப்படத்திற்கு இவ்வளவு விளம்பரம் தேவையற்றது

75%

மக்களின் சமூக அக்கறையை பிரதிபலிக்கின்றது

17%

ஊடகங்கள் நாட்டு மக்கள் மேல் வைத்துள்ள அக்கறையை திரையிட்டு காட்டுகிறது

8%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

��������������� கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ��������������� polls.


மேலே