பயணம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சாத்தியமே

71%

சாத்தியமில்லை

29%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

நிலைமை மாறும்

42%

ஒன்றும் மாறாது

42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

கார்

29%

மோட்டார் சைக்கிள்

5%

பேருந்து

5%

ரயில் வண்டி

48%

ஆகாய விமானம்

10%

மற்றவை

0%

இவற்றில் எதுவுமில்லை

5%

உங்கள் கருத்து

ஊக்கம் தரும்

65%

மாற்றம் இருக்காது

26%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

10%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

பயணம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of பயணம் polls.


மேலே