பால் நகையாள்

“பால் நகையாள்
வெண்முத்துப் பல் நகையாள்
கண்ணகியாள் கால் நகையால்
வாய் நகைபோய்க்
கழுத்து நகை இழந்த கதை “.


  • கவிஞர் : கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்
  • நாள் : 21-Apr-12, 3:42 pm
  • பார்வை : 25

பிரபல கவிஞர்கள்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே