சிற்றாடைக் காரிகளின்

சிற்றாடைக் காரிகளின்
சிநேகம் வளர்த்ததும்
முற்றாத பெண்களின்
முழங்கால் காட்டியதும்
கோவணம் இருக்க
அரைஞான் கயிறு திருடியதும்
குரவைமீன் தேடிக்
கோரைக்குள் கைசெலுத்த -
தண்ணீர்ப் பாம்பொன்று
முன்கையிற் சுற்றிவிட -
பதறி உதறிப்
பயந்தோட வைத்ததும்
இந்த நதிதான்
இதே நதிதான்


கவிஞர் : வைரமுத்து(2-May-14, 4:25 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே