ஒலிஒளிப் பெட்டிகளின்

ஒலிஒளிப் பெட்டிகளின்
சந்துகள் வழியே
கண் காது திருடும்
கலாசார இரைச்சல்


கவிஞர் : வைரமுத்து(2-May-14, 4:29 pm)
பார்வை : 0


மேலே