கனவில் நீ..

ஒரு சமயம் நீ அழகான பயங்கரம்!

ஒரு சமயத்தில் நீ பயங்கரமான அழகு!

நீயும் காதலும் ஒன்று !

கொல்வீர்கள், சாகவிட மாட்டீர்கள் !

நீ தான் எவ்வளவு இனிப்பான விஷம்


கவிஞர் : பா.விஜய்(18-Jul-11, 11:53 am)
பார்வை : 1599


மேலே