நான் பாடும் பாடல்

நான் பாடும் பாடல்
எல்லாம்
நான் பட்ட பாடே
அன்றோ
பூமியில் இதை யாரும்
உணர்வாரோ
மனதிலே
மாளிகைவாசம்
கிடைத்ததோ மரநிழல்
நேசம்
எதற்கும் நான்
கலங்கியதில்லை
இங்கே.


கவிஞர் : மு. மேத்தா(29-Feb-12, 5:26 pm)
பார்வை : 30

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே