மாணவர்களே

மாணவர்களே !

நாமொன்றும்
சிறு கூட்டமல்ல
சிறை நிரப்ப.....

வா......
ஒன்றிணைவோம்
தரை முழுக்க.....

பற்றாக்குறைக்கு
வானம் இருக்கு
சிறகடிக்க......


----- தமிழ்தாசன்-----

எழுதியவர் : தமிழ்தாசன் (15-Mar-13, 6:51 pm)
பார்வை : 189

மேலே