தாய்மை

மங்கையராய்ப் பிறந்ததற்கு
கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட
உயிரைச் சுமக்கும் வரம்...!!

எழுதியவர் : சுசானா (7-Nov-13, 12:39 am)
பார்வை : 1346

மேலே