பதினான்கு உலகங்கள் என்ன தெரியுமா

பதினான்கு உலகங்கள் என்ன தெரியுமா ?

பூமிக்கு மேலே 7
உலகமும், பூமிக்கு கீழே அதாவது பாதாளத்தில் 7 உலகமும் இருப்பதாக புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அந்த 14 உலகங்களின் பெயர்கள் மற்றும் அதில் யார் வசிக்கிறார் கள் என்ற விவரங்கள் உங்களுக்கு தெறியுமா? அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

பூமிக்கு மேலே உள்ள 7 உலகங்கள்:-
------------------------------------------
1) சத்தியலோகம் - பிரம்மன்

2) தபோலோகம் - தேவதைகள்

3) ஜனோலோகம் - பித்ருக்கள்,
4) சொர்க்கம் - இந்திரன் மற்றும் தேவர்கள்
5) மஹர்லோகம் - முனிவர்கள்,
6) புனர்லோகம் - கிரகங்கள், நட்சத்திர தேவதைகள்,
7) பூலோகம் - மனிதர்கள், விலங்குகள் (ஒன்று முதல் ஆறு அறிவு படைத்த உயிரினங்கள்).

பூமிக்கு உள்ளே / கீழேபாதாளத்தில் 7 லோகங்கள் உண்டு. அவை வருமாறு:-

1) அதல லோகம், 2) விதல லோகம் - அரக்கர்கள்,
3) சுதலலோகம் - அரக்கர் குலத்தில் பிறந்தாலும் உலகளந்த நாயகனால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மகாபலி,
4) தலாதல லோகம் - மாயாவிகள்,
5) மகாதல லோகம் - புகழ்பெற்ற அசுரர்கள்,
6) பாதாள லோகம் - வாசுகி முதலான பாம்புகள்,
7) ரஸாதல லோகம் - அசுர ஆசான்கள்.

எழுதியவர் : முரளிதரன் (21-Jan-14, 8:22 pm)
பார்வை : 433

மேலே