விடை என்ன

பாவிக்குப் பாவி சமம்.


அப்பாவிக்குப் பாவி


எப்பாவியாகும்?

எழுதியவர் : இரா. சுவாமிநாதன் (31-Jan-14, 9:31 pm)
Tanglish : vidai yenna
பார்வை : 88

மேலே