பிரிவு

பிரிந்து இருந்தால் அன்பு கூடும் என்று நினைதேன் ஆனால்
அன்பே எங்களை பிரித்துவிட்டது உன்னிடம் இருந்து என்னை

எழுதியவர் : jeyesnath (13-Feb-14, 7:18 am)
Tanglish : pirivu
பார்வை : 120

மேலே