மரணத்தின் வாசல் சொர்க்கம் அல்ல நரகமே

பூவோடு நான் வாழ

பொட்டும் அல்ல

என் உடன் வாழ

யாரும் இல்லை – என்றுமே

எனக்கு கவலை இல்லை

இப்படிக்கு

மரணம் !!!

எழுதியவர் : radhakrishnan (26-Feb-14, 3:25 pm)
சேர்த்தது : radhabcom.c
பார்வை : 76

மேலே