பொம்மி

எங்கள் பெண் வீட்டு புது வரவு
எங்களுக்குள் மலர்ந்தது புது உறவு
அவள் தான் காந்திபுரத்து ராணி

எங்கள் பொம்மி குட்டி @ பிரார்த்தனா

பொம்மி

எழுதியவர் : (8-Mar-14, 10:40 pm)
Tanglish : pommi
பார்வை : 85

மேலே