ஹி ஹி ஹி

ஒருவர்: இந்த சட்டை எப்ப எடுத்தது?
மற்றொருவர்: ஜவுளி கடைகாரர் குனிந்து பில் போடுறப்ப..
ஒருவர்:???

எழுதியவர் : Rubella (30-Jun-14, 11:32 am)
Tanglish : he he he
பார்வை : 277

மேலே