சுவிட் டிரீம்ஸ்

என் நண்பன் கைபசேியில் இரவு கடிதம் அனுப்பினான் குட் னடை் சுவிட் டிரீம்ஸ் என்று

நான் உறங்கவே இல்லை
சுவிட் ஆனதால்காெசுகளுக்கு

சப்பா ஏன்னா கடி முடியல

எழுதியவர் : கிருஷ்னா (1-Aug-14, 12:17 am)
பார்வை : 301

மேலே