சூரியனுக்கே - velu

நிலவு வரும்போதெல்லாம்
ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறது சூரியன் - எங்கே
காதலித்து விடுவோம் என்ற பயத்தில் !!!

எழுதியவர் : வேலு (2-Dec-14, 11:27 am)
பார்வை : 93

மேலே