மனைவியான காதலி

அவளின் அன்புக்காக ஏங்கிய
அவன் மனம், அவளின்
அரவனைபுக்காகவும் ஏங்குகிறது.
அவள் மனைவியான பிறகு.....

எழுதியவர் : ரமேஷா (18-Jan-15, 11:27 am)
பார்வை : 69

மேலே