குறிகை

இறைக்கதிர்க் குறிகை உள்ளேகி மிகைமிகைந்து
நிறைந்தொழுக கருவி உடல்

எழுதியவர் : (5-Feb-15, 12:47 pm)
சேர்த்தது : Dr.P.Madhu
பார்வை : 42

மேலே