பேராசை

மகளின் பேச்சை மருமகன்
கேட்க வேண்டும் என்பது"ஆசை"
மகளோடு மருகனும் தன் வீட்டோடு இருக்க வேண்டும் என்பது"பேராசை"

எழுதியவர் : பர்வீன் கனி (24-Feb-15, 11:45 am)
சேர்த்தது : Parveen Fathima
Tanglish : peraasai
பார்வை : 100

மேலே