லோலாக்கு

வளர்ந்த மரத்துக்கு
வண்ண ஜிமிக்கி

காதோரம் லோலாக்கு
கருத்தை கவரும்

தூக்கணாம் குருவிக் கூடு

எழுதியவர் : ஹரிஹர நாராயணன் (30-Mar-15, 6:36 pm)
சேர்த்தது : ஹரி ஹர நாராயணன்
பார்வை : 392

மேலே