பாக்கியம் செய்தது நானா

என்னவளின் இதழ் பட்ட ஐஸ் குச்சி
என்னை விட பாக்கியசாலி...................

எழுதியவர் : தமிழரசன் ச (3-Apr-15, 11:48 am)
சேர்த்தது : தமிழரசன் ச
பார்வை : 52

மேலே