தூக்கம் கெடுக்கிறாள்

தன்

அலகால்

என்

தூக்கம் கெடுக்கிறாள்


இரவு முழுவதும் ....!

என் வீட்டு ,

கொசு (வும்)

எழுதியவர் : S R JEYNATHEN (17-Apr-15, 11:34 am)
பார்வை : 220

மேலே