துளிப்பாக்கள் - 2

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

நான் தொடுவதால்
தவிர்த்துவிடுகின்றன
பட்டாம்பூச்சிகள்

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

மயானமாகி விடுகின்றன
நீரில்லா குட்டைகள்
மீன்களுக்கு ...

@@@@@@@@@@@@@@@@@@


தவறாமல் இடம் பிடித்து
விடுகிறது கூட்டாஞ்சோறுகளில்
கொட்டாங்குச்சிகள்

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

உரெல்லாம் சேர்ந்து சுற்றினாலும்
தண்டனை எனக்கு
செருப்புகள்

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

வாடகைக்கு குடிவந்துவிடுகிறது
முகங்களில்
மூக்குகண்ணாடிகள்

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

எழுதியவர் : பாரதி செல்வராஜ் (17-Apr-15, 12:01 pm)
பார்வை : 94

மேலே