சுதந்திரம்

சுதந்திரதின விழா மேடையில் பேச்சாளர் வீறு கொண்டு முழங்கினார் !! சுதந்திரம் சுதந்திரம் சுதந்திரம் !! விண்ணிலும் சுதந்திரம் மண்ணிலும் சுதந்திரம்..எங்கும் சுதந்திரம் எதிலும் சுதந்திரம் சுதந்திர நாடு எங்கள் பாரத நாடு .. !! வாய் மூடி மௌனமாய் சிரித்து கொண்டே பறந்தது தேசிய கொடி !! கட்டி வெய்த கொடிக்கம்பத்தில் ...

எழுதியவர் : Manu N (15-Aug-15, 12:08 am)
சேர்த்தது : மனு ந
Tanglish : suthanthiram
பார்வை : 211

மேலே