திலகம்

நீ திலகமிடக் காத்திருக்கும் என்

நெற்றி ....

திலகமிடும் வேளை வரவில்லை??

எழுதியவர் : vviji (26-Feb-16, 12:04 pm)
Tanglish : thilagam
பார்வை : 52

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே