சரமாறி பதில்

Teacher: Leena, come here.
Leena: Yes mam.
Teacher: The people of Turkey are called Turks. The people of Germany are called?
Leena: Germs.
Teacher: You! The people of Germany are called German.
The class laughed.

எழுதியவர் : ம. அரவிந்த் சகாயன் (22-Mar-16, 10:06 am)
சேர்த்தது : ம அரவிந்த் சகாயன்
பார்வை : 540

மேலே