நா

சொல்லுக்கு ஏற்றாற்போல்
மடிகிறது நாக்கு

~ பிரபாவதி வீரமுத்து

எழுதியவர் : பிரபாவதி வீரமுத்து (22-Sep-16, 3:49 pm)
பார்வை : 172

மேலே