கண்ணின் மணியாய்

தூங்கா நினைவுகளுடே

நீங்கா நின்

உருவம் என்னை

வாட்டி,வதைப்பதை

விளக்க வார்தைகள்

இல்லை!

நான் ஏங்காதிருக்க

உன் திருமுக

தரிசனம் ஒன்று

போதும்!

வழி ஒன்று

சொல் கண்ணே

கண்ணின் மணியாய்

உனை வைத்து

போற்ற!

#sof #sekar

எழுதியவர் : #Sof #sekar (24-Sep-16, 9:35 pm)
Tanglish : kannin maniyaay
பார்வை : 84

மேலே