வேம்பு

வேம்பு
பலன் அறிந்தவர்களுக்கு, அது சஞ்சீவி!
பலன் அனுபவித்தவர்களுக்கு, அவர்கள் சிரஞ்சிவீ!

எழுதியவர் : ஆர் மகாலட்சுமி கோவில்பட் (15-Mar-17, 8:37 am)
சேர்த்தது : ஆர் மகாலட்சுமி
பார்வை : 189

மேலே