இயற்கை

இயற்கை!
துன்பங்கள், அரங்கேற்றம் காணும் மேடை, வாழ்க்கை!
அந்த, துன்ப மேடையை, தகர்த்தெறிவது, இயற்கை!

எழுதியவர் : ஆர்.மகாலட்சுமி (1-Apr-17, 9:37 am)
பார்வை : 67

மேலே