இயற்கை

இயற்கை!
வாழ்க்கைப் படகின் துடுப்பு, இயற்கை!

எழுதியவர் : ஆர்.மகாலட்சுமி (1-Apr-17, 9:45 am)
பார்வை : 93

மேலே