புது கவிதைகள்

Pudhu Kavithaigal

தமிழ் புது கவிதைகள் (Pudhu Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

17 Sep 2017
6:18 pm

எழுத்து வலைதளத்தின் இந்த பகுத்து புது கவிதைகள் (Pudhu Kavithaigal) தொகுப்பாகும். சிறந்த புது கவிதைகள் இங்கே உள்ளன. தமிழ் புது கவிதைகள் (Pudhu Kavithaigal) பெரிய கருத்தை சுருக்கமாக வெளிப்படுத்துபவை. இந்த பகுதியில் உள்ள அணைத்து புது கவிதைகளையும் இலவசமாக படித்து ரசிக்க ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு.


மேலே