இயற்கையும், செயற்கையும்

இயற்கையும், செயற்கையும்!
இயன்றவரை கைகொடுக்கும் இயற்கை!
முயன்றவரை கைகொடுக்கும் செயற்கை!

எழுதியவர் : ஆர்.மகாலட்சுமி (5-Apr-17, 5:56 pm)
சேர்த்தது : ஆர் மகாலட்சுமி
பார்வை : 98

மேலே