காதலும் நட்பும்

காதலும் நட்பும் கலந்த
முதல் நண்பனடி நீ எனக்கு
நம் காதல் தோற்றாலும்
நம் நட்பு வளரும்...
ஆதலால்
நீ என் கடைசி மூச்சுவரை
என்னுடன் இருப்பாய்
எனும் நிம்மதி எனக்கு...


Close (X)

0 (0)
  

பிரபலமான விளையாட்டுகள்

மேலே