வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை

சரித்திரம் படிப்பதன்று
வாழ்க்கை
சரித்திரமாய்
வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை

எழுதியவர் : லட்சுமி (21-Apr-17, 7:06 pm)
சேர்த்தது : Aruvi
பார்வை : 5796

மேலே