காதல் கண்மணி

கண்மணிக்கு காதல் தொலைந்ததோ??
கண்ணீரும் கதைகள் எழுதுதோ??

கனவுகள் கலைந்து போனதோ??
காயங்கள் ஆற மறுக்குதோ??

கவலை இன்னும் ஒயவில்லையோ??
கடந்த காலம் புண்படுத்துதோ??

கடினமாக நாட்கள் நகருதோ??
கறைகள் தொட அலைகள் மறுக்குதோ??

கரைந்து கரைந்து நம்பிக்கை இறந்ததோ??
காற்றும் இன்று செந்தழல் நீட்டுதோ??

கன்னியிவள்
கனியவளாய்
கனிந்திடும்
காலம் வர
காத்திருக்கும்
கனமான
கணம்
கடந்து செல்லும்
காலம் வருமோ???

----------ஷாகி----------

எழுதியவர் : ஷாகிரா பானு (12-May-17, 5:09 pm)
Tanglish : kaadhal kanmani
பார்வை : 499

மேலே