காதல் தண்டனை

காதல் தண்டனை

உங்கள் நண்பன் பிரகாஷின்
178 ம் படைப்பு....

அன்பே

உன்னிடம்

காதலை சொல்லி....!

என் இதயம்

வாங்கிய வலிக்கோ....

தண்டனை
பெற்றது! கண்ணீர்...

இரவினில்

கண்களில்

வழிந்து.....!


Timepass writer....
#Prakash


Close (X)

0 (0)
  

மேலே