சுமைகளை கீழேதள்ளி

எடையை விடுத்து
தன்னை இலகுவாக்கி
மேலெழும்பும் பறவையை போல
உன்னாலான காயங்களிலிருந்து
வெளிவந்து வாழ முயல்கிறேன்
நமது நினைவு சுமைகளை கீழேதள்ளி...

எழுதியவர் : தமிழ் தாசன் (28-Jun-17, 10:34 am)
சேர்த்தது : பாலா
பார்வை : 1019

மேலே