என்ன நியாயம் -உடுமலை சேரா முஹமது

உறக்கத்தையும்
உயிரையும்
பறித்துக்கொண்டு
விழிக்க சொல்கிறாய் ..,
என்ன நியாயம் ...!

எழுதியவர் : உடுமலை சே .ரா .முஹமது (18-Jul-17, 1:17 am)
சேர்த்தது : காஜா
பார்வை : 67

மேலே