என்ன நியாயம் -உடுமலை சேரா முஹமது

உறக்கத்தையும்
உயிரையும்
பறித்துக்கொண்டு
விழிக்க சொல்கிறாய் ..,
என்ன நியாயம் ...!


  • எழுதியவர் : உடுமலை சே .ரா .முஹமது
  • நாள் : 18-Jul-17, 1:17 am
  • சேர்த்தது : காஜா
  • பார்வை : 42
Close (X)

0 (0)
  

மேலே