இன்றைய நகைச்சுவை

இங்கே இன்றைய நகைச்சுவை
என்பது அடுத்தவர்களின்
துன்பத்தில் இருந்து
கிடைக்கப் படுகிறது

எழுதியவர் : கோகுல் (4-Dec-17, 3:45 pm)
பார்வை : 514

மேலே