கைதி

இன்னும் கைதிகளாக நாம்,விடுதலை பெற காந்தி தேவை...ஆனால் சிறை பிடித்தது காந்தியின் பெயரில், காரணம் அவரால் வந்த இந்த விடுதலை??!!

எழுதியவர் : அர்ஜூன் (21-Jan-18, 11:12 pm)
Tanglish : kaithi
பார்வை : 302

மேலே