வேலை வாய்ப்பு

ஆட்டு மந்தைக்குள் என்னை இன்று விற்று விடுவார்களோ என்று!!!, மனித கூட்டத்தில் இன்றாவது நாம் விற்கப்படமாட்டோமா??? என்று,இறுதியில் வாழ்க்கை!!!

எழுதியவர் : அர்ஜூன் (21-Jan-18, 11:11 pm)
Tanglish : velai vaayppu
பார்வை : 1458

மேலே